Handreiking voor kinderbijbelclub

Speciaal voor de vakantiebijbelweken maakt LWJ elk jaar een themamap. Met de themamap als handleiding zijn leidinggevenden goed voorbereid voor de vakantiebijbelclub. Ook is de themamap te gebruiken in de rest van het seizoen.

Dit jaar is het thema 'Zaaien, groeien en bloeien; op zoek naar vrucht!'. In de map staan 5 uitgebreide lessen. De lessen bevatten onder meer een verwerking, puzzel, knutselwerkje en een kleurplaat. Naast de lessen bevat de themamap een introductie op het thema met tips, de uitwerking van het hoofdthema en het themalied. Met zo'n 75 pagina's is de themamap een uitgebreide inspiratiebron voor veel leidinggevenden.

De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie (LWJ) geeft informatie en toerusting over het kinder- en tienerevangelisatiewerk. Ook ontwikkelt EVGG materialen voor kinderen, tieners en leidinggevenden in het jeugdevangelisatiwerk. Meer informatie vindt u op jeugdevangelisatie.nl