Welkom Bij de lwj

De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie, LWJ, geeft informatie en toerusting over het kinder- en tienerevangelisatiewerk. Daarnaast belegt de werkgroep jaarlijks een toerustingsdag.

De LWJ ontwikkelt ook materialen ter ondersteuning van de leidinggevenden en er worden materialen gemaakt die tijdens de bijbelclubs gebruikt of uitgedeeld kunnen worden. Meer informatie hierover vindt u onder de kop webshop. 

De werkzaamheden van de LWJ kunnen als volgt getypeerd worden: 

De werkgroep is er voor alle plaatselijke gemeenten, commissies van kinder- en tienerclubs, kerkenraden en individuele gemeenteleden.