Q&A Jeugdevangelisatie in Coronatijd

Op 19 mei 2020 heeft de LWJ een webinar georganiseerd om na te denken over kinder- en tienerevangelisatie in tijden van corona. De presenatie slides kunt u via deze link bekijken en via onderstaande video is de webinar terug te kijken en luisteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die gesteld zijn met daarop (verder uitgewerkte) antwoorden.

Zowel kerkelijke als ook de burgerlijke gemeente. De website van de veiligheidsregio geeft ook veel informatie. Elke gemeente heeft een loket, maar we moeten ook zeker de burgerlijke gemeente niet vergeten.
Volg ook hierin de informatie van bovenstaande instanties. Je zou kunnen denken aan een mondkapje voor de bestuurder en slechts één volwassene in de auto. De kinderen zelf hoeven geen maatregelen te nemen. Andere mogelijkheid is dat de ouders de kinderen komen brengen en halen.
Afhankelijk van de ruimte die je hebt en de regels waar je je aan moet houden is het goed om met elkaar af te spreken hoeveel kinderen er kunnen komen. Zet in je uitnodiging bijvoorbeeld dat je afhankelijk van het aantal kinderen zult moeten handelen. Je kunt het aantal kinderen op verschillende manieren oplossen. Het programma half om half afdraaien. Dus de ene helft van de kinderen doen eerst buitenactiviteiten en de andere helft volgt het binnen programma. Je zou de kinderen ook kunnen verdelen over verschillende dagen. Probeer het standaard programma wat los te laten in deze tijd en focus je op de mogelijkheden. Dat kan inhouden dat je meer met de kinderen buiten bezig bent en een verkortte binnenactiviteit hebt. Denk ook aan handen wassen, sanitaire voorzieningen en schoonmaken in je plannen.
Dat kan niet alleen, dat moet. En de ouders en kinderen weten tegen die tijd niet beter omdat dit ook op de scholen van toepassing is.
Het onderwerp ophalen is hierboven al benoemd. Wat knutselen betreft, zorg dat de werkje zoveel als mogelijk klaar liggen, eenvoudig zijn en de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Lukt dit niet bedenk alternatieven zoals bv buitenactiviteiten. Maar geef kinderen dan wel wat mee als aandenken aan die dag mbt het verhaal/Bijbelles.
Basisscholen moeten ook na 8 juni gewoon nog 1,5 meter afstand houden t.o.v. van volwassenen. Nogmaals ga niet zelf aan de slag met eigen regels, maar stel een plan op en leg dit voor aan de plaatselijke gemeente.
Dan moet je op zoek naar een alternatieve locatie waar je wel de regels in acht kunt nemen. Misschien bij iemand thuis die daarvoor de ruimte heeft, of bv bij een kerk of school in de wijk. Evt zou het ook in een tent kunnen maar dan moet je wel zorgen voor toiletten en stromend water op locatie.
Dat hangt af van de regels die opgesteld zijn vanuit de gemeente en het asielzoekerscentrum.
Ervan uitgaande dat we het hebben  over juli/augustus is het nu nog niet bekend wat er tegen die tijd mag. Voor nu gelden onderstaande regels: Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten bij het sporten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Normaal spelcontact is wel weer toegestaan.
Ja, jongeren tot en met 18 jaar mogen buiten samen spelen of sporten op sportlocaties en pleintjes. Zij moeten tijdens het sporten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Normaal spelcontact is wel weer toegestaan.
Bij het opzetten van een Youtube-kanaal is het belangrijk om vooraf een doel te stellen en een plan van aanpak te maken. Wie wil je bereiken? Wie zorgt er voor het maken en bewerken van video’s? Wat wil je doorgeven en op welke manier ga je dat doen? Wanneer er beelden worden gedeeld die in besloten groep getoond mogen worden (door bijvoorbeeld de AVG), dan is een besloten kanaal een must. Anderzijds is het voordeel van een open kanaal dat er met de vide’os mogelijk meer mensen worden bereikt met het evangelie dan de mensen waar je ‘real life’ contact mee hebt. Verwacht niet dat de kinderen of jongeren vanzelf naar de video’s gaan kijken, maak ze er daarom op alert dat er wat voor ze klaarstaat (via ‘real life contact’, nieuwsbrief, social media, website, …).
Het materiaal dat wij ontwikkelen voor de OnlineBijbelclub.nl mag door elke Bijbelclub gebruikt worden. De praktische invulling hiervan kan verschillen per club. Neem gerust contact op met de LWJ via lwj@evgg.nl om even te sparren en advies op maat.
Door alleen de link door te sturen naar bijvoorbeeld een YouTube video wordt de video helemaal niet opgeslagen op de telefoon van de jongere. Wil je toch de video zelf versturen, dan zou je erbij kunnen zetten dat ze deze na het kijken kunnen verwijderen om zo opslag te behouden.
Afhankelijk van de leeftijd. Aan de jongere kinderen het nieuw uitgekomen boekje : "Bijbelverhalen voor jou!" en aan de tieners het boekje: "God, hoe spreekt Hij?" https://jeugdevangelisatie.nl/webshop/kinderen https://jeugdevangelisatie.nl/webshop/tieners
Vanuit de LWJ hebben wij geen specifiek materiaal gericht op coronatijd. De EVGG heeft wel wat materiaal ontwikkeld, zie https://evgg.nl/actueel_805.
Het klopt dat er veel materiaal beschikbaar is voor kinderen. Binnen de LWJ zijn we ons ook aan het bezinnen over hoe we tieners beter kunnen bereiken, ook door het materiaal wat wij ze kunnen aanbieden. Hierin valt zeker nog een slag te slaan. Ideeën zijn welkom!
Als de regels toepasbaar zijn binnen de locatie zou de bakclub gewoon door kunnen gaan. Andere optie is buitenactiviteiten en lees de opties hieronder aangegeven door andere clubs uit het land.