Iedere club heeft vaak zijn eigen jaarroosters / vertelseries. Graag willen we deze jaarroosters beschikbaar stellen, zodat ook anderen ze kunnen downloaden. 
Hiervoor is een sjabloon ontwikkeld. Wilt u in dit document uw jaarrooster vermelden? Vervolgens mag u dit document mailen naar materiaal@jeugdevangelisatie.nl
We zullen deze jaarroosters hier plaatsen, zodat iedereen hier gebruik van kan maken. 

Hieronder vindt u jaarroosters om te downloaden:

Jaarrooster Thema's
Jaarrooster 1 Jozef, Jezus, Abraham, Ruth, Jezus
Jaarrooster 2 Jezus, Mozes, Elia, Jezus, Simson
Jaarrooster 3 David, Jezus, Jona, Jezus, eerste christenen
Jaarrooster 4 Schepping, uittocht, woestijnreis, Kerstfeest, Gideon
Jaarrooster 5 Abram/Izak/Jacob, Lijden en sterven, Pasen/Hemelvaart/Pinksteren, apostelen
Jaarrooster 6   God geeft Zijn wet, waarom God Zijn wet geeft, 1e gebod, 2e gebod, 3e gebod, komst van de Heere Jezus
Jaarrooster 7 4e gebod, 5e gebod, 6e gebod, 7e gebod, 8e gebod, 9e gebod, 10e gebod, opstanding van de Heere Jezus, gelijkenissen, Hemelvaart Pinksteren
Jaarrooster 8 Schepping en zondeval, Abram en Lot, Izak/Hagar/Ismaël, Sarah's dood en een vrouw voor Izak, Simeon en Anne, 12-jarige Jezus in de tempel
Jaarrooster 9 Wedergeboorte, Jezus' leven en dood, Pasen, genezing en roeping, Hemelvaart en Pinksteren, na Pinksteren, Esther
Jaarrooster 10 Jozef, Mozes, Uittocht uit Egypte, Kerst