Toerusting

De LWJ biedt de mogelijkheid tot het volgen van een toerustingscursus voor kinder- en tienerevangelisatie. De cursus wordt gegeven door één of twee leden vande werkgroep. 

De cursus bestaat uit twee avonden. De eerste cursusavond denken we met elkaar na over: Hoe krijg en houd je kinderen op de Bijbelclub? Ken ik het kind en wat is hun cultuur en belevingswereld?

Na de eerste avond kan per cursusgroep bekeken worden waar we de tweede avond onze aandacht op richten. Over het algemeen behandelen we dan het vertellen van het Bijbelverhaal, maar dan kijken we naar de buiten-kerkelijke doelgroep. Hoe vertel ik aan hén de Bijbelse boodschap? Wat is fundamenteel om te vertellen? Hoe zorg ik dat ze luisteren en de vertellingen onthouden?

Ook is het mogelijk om specifieke wensen of thema’s aan te dragen, zodat daar aandacht aan kan worden gegeven, in overleg met de cursusleidster.

Kosten: € 100,- euro per avond excl. reiskosten.
De toerustingscursus jeugdevangelisatie gaat door bij minimaal 10 deelnemers.
Opgave en info bij secretaresse Gerdien Wilbrink - Lobbezoo, email: lwj@evgg.nl

De Jeugdbond organiseert regelmatig vertelcursussen. Voor meer informatie zie de website Jeugdbond - Vertelcursussen