Update Bijbelclub en corona

Er zijn inmiddels verschillende vragen bij ons binnengekomen rondom de vakantiebijbelweek en de huidige maatregelen. Omdat elke plaats en gemeente weer andere mogelijkheden heeft en biedt, roepen we jullie op om daar vooral (creatief) gebruik van te maken, en in mogelijkheden te denken in plaats van in beperkingen.  

Enkele algemene richtlijnen en ideeën willen we in elk geval meegeven: 

 • Houd je aan de landelijke maatregelen en stem ook altijd af met de plaatselijke gemeente wat er mogelijk is.  
 • Maak gebruik van het coronaprotocol van de JBGG (die regelmatig een update krijgt).  
 • Begin vast met de voorbereidingen voor de Vakantiebijbelweek en houd er rekening mee dat er ook dan bepaalde maatregelen zullen gelden.  

Afhankelijk van de plaatselijke situatie, en eigen voorzieningen en mogelijkheden kan er gezocht worden naar alternatieven voor het jeugdevangelisatiewerk, waarbij het van groot belang is om het contact met de kinderen/jongeren warm te houden. De focus wordt dus iets verlegd: de relatie aanhouden, het persoonlijke contact ipv de Bijbelverhalen te laten spreken. Maar door daden vertel je ook heel veel. Verder is de ervaring dat je in kleine groepjes persoonlijkere en diepgaandere gesprekken hebt. 

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:  

 • Het houden van club in kleine groepjes (ca. 4 kinderen) zodat de afstand voldoende gewaarborgd kan worden, en het verkorten van de clubtijd zodat er twee keer club achter elkaar gehouden kan worden. Nodig hierbij de kinderen/gezinnen persoonlijk uit.  
 • Face-to-face contactmomenten in de buitenlucht, bijvoorbeeld door het organiseren van een sportieve activiteit of speurtocht.  
 • De vrijwilligers verdelen onder de gezinnen en bij de kinderen thuis een uurtje op de koffie en evt daar ‘club’ houden.  
 • Rond een christelijke feestdag (of in de vakantie) een speciale knutseldag waarbij kinderen zich kunnen inschrijven voor een tijdslot.  
 • Online activiteiten, zowel gericht op het doorgeven van het Woord, als op het onderhouden van contact (denk aan het organiseren van een online spelmiddag).  
 • Af en toe een tasje met een verhaal en werkje langsbrengen 
 • Regelmatig de ouders appen uit belangstelling 
 • Een kaartje sturen met een persoonlijk verhaaltje 
 • Een appgroep maken met de tieners  
 • … 

We wensen jullie zegen en sterkte in het evangelisatiewerk!