Onlinebijbelclub opnieuw van start

Vanwege de nieuwe maatregelen kunnen de kinder- en tienclubs in de komende weken helaas niet doorgaan. Op de website www.onlinebijbelclub.nl zullen daarom nieuwe Bijbelverhalen gepubliceerd worden rondom het kerstthema. Het eerste Bijbelverhaal zal vóór eerste kerstdag online staan. U kunt de kinderen verwijzen naar deze website.  

Met de nodige creativiteit, waarover leidinggevenden van de clubs zéker beschikken, hoeven de huidige omstandigheden het kinder- en tienerevangelisatiewerk niet in de weg te staan. Telefonisch contact, een kaartje sturen, het uitdelen van pakketjes met werkjes of kerstboekjes wordt in veel clubs (al) gedaan. Voor de kinderen kan in deze tijd ook gedacht worden aan het organiseren van een kleurwedstrijd. Voor de tieners aan het maken van een maquette over een kerstverhaal (houd hierbij rekening met de mogelijkheid dat kinderen/tieners de Heere Jezus in dit kerstverhaal kunnen afbeelden, en hoe hiermee omgegaan kan worden).  

Houd zoveel als mogelijk is contact met de kinderen en jongeren, juist ook tijdens de feestdagen waarin de eenzaamheid in sommige gezinnen groot kan zijn. Probeer gezinnen te bezoeken, nodig een gezin bij u thuis uit, of in het zaaltje waar club gehouden wordt. Met één leidinggevende en één gezin kan ook club gehouden worden. Dit kan veel verdieping geven en wordt ontzettend gewaardeerd. Natuurlijk is het belangrijk om hierbij alle geldende maatregelen in acht te nemen.